LADING

Kościół w Podolu-Górowej

Kościół w Podolu-Górowej

Drewniany kościół w Podolu-Górowej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zbudowano w pierwszej połowie XVI wieku. Poświęcenia świątyni dokonano około 1540 r. Jest to gotycka jednonawowa konstrukcja z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Kościół powstał w technologii zrębowej, z wyjątkiem słupowo-ramowej wieży dobudowanej w XVIII stuleciu. Ściany zostały od zewnątrz oszalowane, a dwuspadowy dach nad nawą i prezbiterium przykryto blachą. Na kalenicy osadzono sygnaturkę. Wieża składa się z czterech kondygnacji, posiada pozorną izbicę, powyżej której wznosi się barokowy, baniasty hełm zakończony latarnią.

Kościół w Podolu-Górowej

W wejściach do kościoła znajdują się dwa portale w obramieniach uszatych, datowane na XVII wiek.

Przykryte płaskimi sufitami kasetonowymi wnętrze ozdobiono renesansową polichromią figuralną z 1542 r., która została odkryta w 1959 r. Fragmenty gotyckich malowideł szablonowych powstałych w pierwszej połowie XVI wieku zachowały się na deskach osadzonych w parapecie chóru. Okna od wewnątrz mają obramienia późnogotyckie, zamknięte łukiem w formie tzw. oślego grzbietu. Rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego na belce tęczowej pochodzi z drugiej ćwierci XVI stulecia.

Manierystyczny ołtarz główny ma formę tryptyku i jest datowany na drugą połowę XVI wieku. Dwa ołtarze boczne zbudowano w drugiej połowie XVII stulecia. W kościele znajduje się wiele interesujących obrazów, z których najstarsze namalowano w XVII wieku.

Do godnego uwagi wyposażenia świątyni należy zaliczyć także:

 • późnogotycką rzeźbę Chrystusa Zmartwychwstałego z początku XVI stulecia,

 • dwa krucyfiksy barokowe z XVIII wieku,

 • rzeźbioną, kamienną chrzcielnicę późnogotycką z pierwszej połowy XVI stulecia,

 • ambonę barokową z drugiej połowy XVII wieku,

 • dwie kamienne kropielnice z XVII stulecia,

 • kamienną płytę nagrobną Jadwigi Posadowskiej zmarłej w 1578 r.,

 • rzeźbę Chrystusa Frasobliwego z przełomu XIX i XX wieku.

Teren wokół kościoła otoczono kamiennym murkiem. Malowniczo prezentuje się ogród opadający w kierunku potoku Przydonianka przepływającego niedaleko świątyni.

Kamienna, wolno stojąca dzwonnica została zbudowana w 1955 r.

Jak dojechać:

Kościół położony jest w Podolu-Górowej, wsi w gminie Gródek nad Dunajcem, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim, 97 kilometrów na południowy wschód od Krakowa.

Podole-Górowa powstała na skutek połączenia w 2009 r. dwóch miejscowości: Podola i Górowej.

Adres:

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Podolu-Górowej

Podole 4
33-318 Gródek nad Dunajcem

tel. 18 440 10 53

Współrzędne GPS: 49°45′20,5″N 20°46′04,0″E

Zwiedzanie:

Kościół leży na Szlaku Architektury Drewnianej. Możliwość zwiedzenia wnętrza istnieje po nabożeństwach.

Msze św. są odprawiane:

– w niedziele i święta o godz.: 7:00, 9:30, 11:00, 16:00,

– w dni powszednie o godz.: 6:30, 18:00.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

 1. Tablica informacyjna przed kościołem,

 2. http://www.drewniana.malopolska.pl/?page=obiekty&id=146 – dostęp 3 września 2017 r.,

 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Podwy%C5%BCszenia_Krzy%C5%BCa_%C5%9Awi%C4%99tego_w_Podolu-G%C3%B3rowej – dostęp 3 września 2017 r.,

 4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Podole-G%C3%B3rowa – dostęp 3 września 2017 r.,

 5. http://www.podole-wiz.diecezja.tarnow.pl/#start – dostęp 3 września 2017 r.

Leave a Comment