LADING

Drewniany kościół w Łapanowie

Drewniany kościół pw. św. Bartłomieja w Łapanowie

Drewniany kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Łapanowie powstał w 1529 r., lecz już na początku XVII wieku uległ on destrukcji w trakcie pożaru lub powodzi. Odbudowano go w 1614 r. w stylu łączącym elementy późnogotyckie z rozwiązaniami charakterystycznymi dla baroku. W późniejszych stuleciach kościół był remontowany i przekształcany, a największa modyfikacja miała miejsce w XIX wieku, kiedy to wydłużono nawę w kierunku zachodnim. W ostatnich latach prowadzona jest intensywna renowacja mająca na celu usunięcie skutków powodzi z 2010 r., która poważnie uszkodziła świątynię.

Kościół jest budowlą jednonawową z prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Powstał w technologii zrębowej. Uwagę zwraca położona obok nawy kwadratowa kaplica Bractwa św. Anny, zbudowana w 1614 r., nad którą wznosi się gontowa kopuła z niewielką latarnią. Zewnętrzne ściany kościoła oszalowano pionowo deskami. Wspólny dla nawy i prezbiterium dach został przykryty gontem, a na szczycie kalenicy znajduje się wieżyczka sygnaturkowa z latarnią i cebulką.

Wewnętrzne ściany kościoła zostały upiększone polichromią ornamentalną i figuralną wykonaną w 1843 r. Barokowy ołtarz główny pochodzi z pierwszej połowy XVIII wieku. W kościele posadowione są także dwa ołtarze boczne, ambona i ozdobione malowidłami ławy z XIX wieku. Interesującym obiektem jest epitafium Marcina Łapki powstałe w 1652 r. oraz kamienna gotycka chrzcielnica z XVI wieku.

Po zachodniej stronie kościoła znajduje się drewniana dzwonnica wzniesiona w technologii słupowej w XVIII wieku. Posiada nadwieszoną izbicę, powyżej której osadzono łamany dach namiotowy. Wewnątrz zachował się unikatowy dzwon z XIV wieku, ozdobiony napisami wykonanymi gotycką minuskułą.

Dzwonnica obok kościoła

Nieopodal kościoła przepływa rzeka Stradomka, na której w Łapanowie utworzono sztuczny zalew wykorzystywany na cele rekreacyjne.

Jak dojechać:

Kościół znajduje się w Łapanowie, wsi w powiecie bocheński, w województwie małopolskim, 41 kilometrów na południowy wschód od Krakowa. Jadąc od strony Gdowa w kierunku Lipnicy Murowanej drogą nr 966, świątynię zobaczymy po jej prawej stronie.

Adres:

Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Łapanowie
Łapanów 1, 32-740 Łapanów

tel. 14 68 53 514

Współrzędne GPS dla wsi Łapanów: 49°51′51″N 20°17′28″E

Zwiedzanie:

Kościół leży na Szlaku Architektury Drewnianej i każdego roku jest udostępniany do nieodpłatnego zwiedzania w okresie letnim od 1 maja do 30 września.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. P. Kutaś, Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce, Zakrzów 2013,

  2. Tablice informacyjne przed kościołem,

  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81apan%C3%B3w – dostęp 9 kwietnia 2017 r.,

  4. http://www.drewniana.malopolska.pl/?page=obiekty&id=104 – dostęp 9 kwietnia 2017 r.,

  5. http://www.bochnia.starostwo.gov.pl/atrakcje-turystyczne/kosciol-sw-bartlomieja-w-lapanowie.html – dostęp 9 kwietnia 2017 r.

Leave a Comment