LADING

Góra Zamkowa w Drohiczynie

Pierwszy drewniany gród na Górze Zamkowej w Drohiczynie powstał w II połowie XI wieku. Jego budowniczymi byli władcy Rusi Kijowskiej, którzy prawdopodobnie w 1047 r. opanowali tereny Podlasia. Rozpoczął się wtedy czas pomyślnego rozwoju Drohiczyna, który możliwy był dzięki korzystnemu położeniu na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. Znajdowała się tu komora celna służąca do poboru opłat od towarów spławianych Bugiem. O świetności ówczesnego Drohiczyna świadczy ustanowienie w nim w II połowie XII stulecia stolicy jednego z dzielnicowych księstw ruskich.

Nieco później gród na Górze Zamkowej został opanowany przez Piastów. Książę Konrad I Mazowiecki osadził w nim w 1237 r. rycerzy należących do zakonu braci dobrzyńskich. Niebawem jednak Drohiczyn został przejęty przez księcia halickiego Daniela, który koronował się tu w 1253 r. na króla Rusi. W późniejszych latach gród na Górze Zamkowej kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk i był niszczony w czasie wojen prowadzonych między sobą przez książąt mazowieckich i litewskich. Z czasem umocnienia drewniane były stopniowo zastępowane przez dzieła murowane.

W 1520 r. Drohiczyn stał się stolicą województwa podlaskiego należącego wówczas do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Miasto pełniło rolę centrum administracyjnego i sądowego. Na mocy zawartej w 1569 r. Unii Lubelskiej całe Podlasie wcielono do Korony.

Zamek w Drohiczynie ucierpiał mocno podczas potopu szwedzkiego. Później już nigdy nie został podniesiony z upadku. Jego ostatnia murowana wieża została rozebrana w 1788 r.

Obecnie Góra Zamkowa zajmuje znacznie mniejszą powierzchnię niż w średniowieczu i w okresie nowożytnym. Większość wzgórza osunęła się w dół, podmyta przez wody Bugu.

Na Górze Zamkowej w Drohiczynie posadowiony jest obelisk ufundowany w 1928 r. z okazji dziesiątej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Teren jest zadbany i uporządkowany, a na szczyt wzniesienia prowadzą schodki. Niestety nie ma już wyraźnych śladów po dawnym grodzie ani zamku. Za to można podziwiać stąd malowniczy przełom Bugu.

Jak dojechać:

Góra Zamkowa w Drohiczynie położona jest przy ul. Zamkowej. Drohiczyn to niewielkie miasto w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, przy drodze krajowej nr 62.

Współrzędne GPS:52°23′39,530″N 22°39′30,164″E

Zwiedzanie:

Wstęp na Górę Zamkową w Drohiczynie jest wolny przez cały rok.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. J. Żabicki, Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 2010,
  2. J. Bieniak, Państwo Miecława, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012,
  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Drohiczyn_(Polska) – dostęp 19 sierpnia 2018 r.,
  4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Drohiczynie – dostęp 19 sierpnia 2018 r.
Widok w kierunku Góry Zamkowej znad Bugu
Góra Zamkowa w Drohiczynie
Szczyt Góry Zamkowej w Drohiczynie
Widok na Bug z Góry Zamkowej
Widok na Bug z Góry Zamkowej

Leave a Comment