LADING

Gotycki most w Reszlu

Gotycki most w Reszlu – tzw. most wysoki

Gotycki most w Reszlu, zwany też mostem wysokim, łączy dwa brzegi głębokiego wąwozu rzeki Sajny. Powstał w drugiej połowie XIV wieku i użytkowany jest do dziś. Arkady mostu wzniesiono z cegły i oparto je na kamiennych fundamentach.

Budowla spełniała różne funkcje dodatkowe. Przyjmuje się, że most był przez pewien czas wykorzystywany jako trasa miejskiego akweduktu. W XVIII i XIX wieku półkoliste arkady zabudowano w celu stworzenia pomieszczeń dla osób ubogich lub cel więziennych. Konstrukcje te zostały usunięte w trakcie remontu zakończonego w 2000 r., który miał za zadanie przywrócenie mostowi pierwotnego wyglądu.

Jak dojechać:

Most znajduje się w Reszlu w ciągu ul. Mazurskiej.

Reszel to miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, 68 km na północny wschód od Olsztyna.

Współrzędne GPS dla Reszla: 54°03′11,69″N 21°09′09,08″E

Zwiedzanie:

Most można zwiedzać nieodpłatnie. Najlepiej oglądać go z dna wąwozu rzeki Sajny.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. http://ugreszel.pl/turystyka/historia – dostęp 9 maja 2017 r.,

  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Reszel – dostęp 9 maja 2017 r.,

  3. http://www.reszel.pl/Most_gotycki_XIV,31,23.html – dostęp 9 maja 2017 r.

Leave a Comment