LADING

Kościół i szpital św. Ducha w Szydłowie

Ruiny kościoła i szpitala św. Ducha

Ruiny kościoła i szpitala św. Ducha w Szydłowie

W średniowieczu i w epoce nowożytnej funkcje opiekuńcze nad ubogimi i niezdolnymi do pracy sprawowały instytucje nazywane szpitalami. Zazwyczaj obok przytułku – szpitala budowano również kościół lub kaplicę.

sw ducha 2

Ruiny kościoła i szpitala św. Ducha

Szpital w Szydłowie został ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego, lecz konstrukcja z tamtych czasów uległa zniszczeniu. Na początku XVI wieku wzniesiono w Szydłowie w stylu późnogotyckim dwuskrzydłowy szpital i kościół św. Ducha. Do budowy użyto miejscowego kamienia. Kościół był jednonawowy, posiadał zakrystię. W przytułku mogło przebywać jednocześnie kilku lub kilkunastu pensjonariuszy. Szpital ubogich w Szydłowie funkcjonował do końca XVIII wieku, kiedy to na skutek uderzenia pioruna kościół utracił dach.

Kościół i szpital św. Ducha zachował się do dziś w formie okazałej ruiny.

Ruiny kościoła i szpitala św. Ducha

Ruiny kościoła i szpitala św. Ducha

 

Jak dojechać:

Ruiny kościoła i szpitala św. Ducha znajdują się w Szydłowie, poza terenem murów miejskich, na dawnym Przedmieściu Opatowskim, około 250 metrów na wschód od rynku. Szydłów ma obecnie status wsi położonej w powiecie staszowskim, w województwie świętokrzyskim, 115 km na północny wschód od Krakowa. Krzyżują się tu drogi wojewódzkie nr 765 i 756.

Zwiedzanie:

Ruiny są przez cały czas dostępne do nieodpłatnego zwiedzania.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. P. Walczak, Zabytki Gminy Szydłów – Monografia gminy Szydłów, pod redakcją Cezarego Jastrzębskiego, Szydłów 2012,
  2. F. Kiryk, Szydłów w późnym średniowieczu – Monografia gminy Szydłów, pod redakcją Cezarego Jastrzębskiego, Szydłów 2012,
  3. http://www.szydlow.pl/kosciol-i-szpital-sw-ducha – stan na 10 kwietnia 2016 r.,
  4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Szyd%C5%82%C3%B3w_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie%29 – stan na 10 kwietnia 2016 r.

Leave a Comment