LADING

Cerkiew w Młynach

Cerkiew w Młynach

Greckokatolicka cerkiew w Młynach pw. Opieki Matki Bożej powstała pod koniec XVII wieku. Istotne przebudowy świątyni miały miejsce w 1733 r. i w XIX wieku. Wiązały się one m.in. z podwyższeniem zrębu ścian, z wydłużeniem nawy, dobudowaniem zakrystii. Ostatnie gruntowne prace konserwacyjne zostały przeprowadzone w latach 2002 – 2006.

Świątynia w Młynach pełni obecnie funkcję rzymskokatolickiego kościoła filialnego parafii w Korczowej i nosi wezwanie Matki Bożej Pocieszenia.

Dzwonnica obok cerkwi w Młynach

Cerkiew wzniesiono w technice zrębowej. W sylwetce dominuje nawa o wydłużonej formie, nad którą góruje kopuła oparta na ośmiobocznym tamburze, przykryta ostrosłupowym dachem. Prezbiterium jest zamknięte prostą ścianą. Dach świątyni oraz obiegające ją otwarte soboty kryte są blachą. Zewnętrzne ściany oszalowano pionowo deskami.

Wewnątrz cerkwi zachował się ikonostas, który powstawał etapami od XVII do XX wieku. Cennym zabytkiem jest także ikona Piety z XVIII wieku oraz dwa boczne ołtarze, również datowane na XVIII stulecie. Ściany wewnętrzne przyozdobione są polichromią figuralną z XIX i XX wieku.

W latach 1856 – 1870 proboszczem wówczas greckokatolickiej parafii w Młynach był Mychajło Werbycki, kompozytor muzyki sakralnej, autor melodii do pieśni, która obecnie jest hymnem narodowym Ukrainy. Został on pochowany na tutejszym cmentarzu przycerkiewnym. W 2004 r. nad grobem kompozytora zbudowano niewielką kapliczkę.

Teren wokół zespołu cerkiewnego otoczony jest drewnianym płotem na podmurówce. Bramkę cerkiewną wykonano z drewna, przykryta jest dachem namiotowym.

Obok cerkwi stoi drewniana dzwonnica z XVIII wieku.

Cerkiew w Młynach znajduje się na podkarpackim Szlaku Architektury Drewnianej.

Jak dojechać:

Cerkiew znajduje się w Młynach, wsi w gminie Radymno, w powiecie jarosławskim, w województwie podkarpackim, 40 kilometrów na północny wschód od Przemyśla.

Jadąc drogą nr 94 z Radymna do Korczowej należy, tuż za znakiem wskazującym początek miejscowości Młyny, skręcić w lewo, w drogę asfaltową. Po przejechaniu nią około 900 metrów znajdziemy się tuż pod cerkwią.

Współrzędne GPS: 49°58′43,26″N 23°02′16,68″E

Zwiedzanie:

Świątynię można oglądać od zewnątrz, chyba że trafimy na wyjątkowy moment, gdy jest ona otwarta.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. A. Fortuna-Marek, Szlak Architektury Drewnianej. Podkarpackie, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Rzeszów 2012,

  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Opieki_Matki_Bo%C5%BCej_w_M%C5%82ynach – dostęp 3 sierpnia 2016 r.,

  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82yny_(wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie) – dostęp 3 sierpnia 2016 r.

Leave a Comment