LADING

Kościół w Paczółtowicach

Kościół w Paczółtowicach

Kościół w Paczółtowicach

Na początku XIV wieku została założona na prawie niemieckim wieś Paczółtowice. Nazwa miejscowości pochodziła prawdopodobnie od jej zasadźcy o imieniu Paczold. Już w 1335 r. w Paczółtowicach istniał kościół parafialny. Właścicielem wsi był rycerski ród Paczółtowskich, który posiadał ją aż do pierwszej połowy XVI wieku.

Wieżyczka na kalenicy

Wieżyczka na kalenicy

Istniejący do dziś kościół w Paczółtowicach pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny został zbudowany w latach 1510-1515 z fundacji ostatnich przedstawicieli rodu Paczółtowskich – Jana i Stanisława. W tamtym czasie wzniesiono nawę i prezbiterium, do czego wykorzystano drewno jodłowe. Kilkanaście lat później do kościoła dobudowano dębową wieżę, która swój ostateczny kształt uzyskała w XVIII wieku. Świątynia posiada również kruchtę oraz niewielką wieżę z sygnaturką na kalenicy. Kościół był pierwotnie otoczony sobotami, które zostały jednak zlikwidowane w XVIII wieku. Dwuspadowy dach pokryty jest gontem.

Wewnątrz kościoła zachowały się fragmenty pochodzących z XVII wieku malowideł ściennych przedstawiających Mękę Pańską. Północną ścianę zdobi polichromia z końca XIX wieku. Drewniany ołtarz główny pochodzi z początku XVII wieku, a centralnym jego elementem jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z drugiej połowy XV wieku. Obraz Matki Boskiej jest częścią późnogotyckiego tryptyku. W kościele znajduje się ponadto wczesnorenesansowa chrzcielnica z 1533 r., odlana z brązu, a także organy z 1701 r.

Jak dojechać:

Kościół w Paczółtowicach położony jest w gminie Krzeszowice, w województwie małopolskim, 32 km na północny zachód od Krakowa.

Współrzędne GPS: 50°10′39″N 19°39′22″E

Pobliskie malownicze tereny zostały włączone do Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.

Zwiedzanie:

Kościół w Paczółtowicach

Kościół w Paczółtowicach

Kościół leży na Szlaku Architektury Drewnianej i każdego roku jest udostępniany do nieodpłatnego zwiedzania w okresie letnim od 1 maja do 30 września.

tel. 12 28 29 091

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. Ks. J. Kopytko, Paczółtowice,
  2. P. Kutaś, Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce, Zakrzów 2013,
  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_Nawiedzenia_Najświętszej_Marii_Panny_w_Paczółtowicach – stan na dzień 19 października 2015 r.,
  4.  http://www.drewniana.malopolska.pl/?page=obiekty&id=142 – stan na dzień 19 października 2015 r.,
  5. http://www.parafiapaczoltowice.pl/historia_parafii.html – stan na dzień 17 października 2015 r.

Leave a Comment