LADING

Poliptyk Olkuski

DSCN5195

Poliptyk Olkuski – sceny związane z Bożym Narodzeniem

Poliptyk olkuski, o czterech dwustronnie malowanych skrzydłach, to nieprzeciętne dzieło stworzone w 1485 r. przez wybitnych malarzy krakowskich – Jana Wielkiego i Stanisława Starego. Składa się z szesnastu obrazów namalowanych temperą na drewnie, ukazujących wydarzenia z życia św. Anny, Matki Bożej i Jezusa. Sceny ołtarza zachwycają realizmem, bogactwem szczegółów i piękną kolorystyką. Malowidła odzwierciedlają ubiory, sprzęty i budowle występujące w późnym średniowieczu.

DSCN2090

Poliptyk Olkuski – sceny pasyjne

W centralnej części poliptyku znajduje się rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1475 r.

Ołtarz jest ustawiony na stalowym stelażu leżącym na mensie wykonanej ze zlepieńca parczewskiego.

Jak dojechać:

Poliptyk znajduje się w Bazylice św. Andrzeja w Olkuszu, przy ul. Szpitalnej 1, w lewej części nawy głównej kościoła – przy ścianie północnej.

Zwiedzanie:

Poliptyk można zobaczyć przed lub po nabożeństwach w olkuskiej bazylice pw. św. Andrzeja Apostoła.

 

 

 

DSCN1094

Poliptyk Olkuski z otwartymi skrzydłami

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. F. Kiryk i R. Kołodziejczyk (red.), Dzieje Olkusza i Regionu Olkuskiego, Tom I, Tom II, Warszawa – Kraków 1978,
  2. W. Leśniak, Olkuska Bazylika św. Andrzeja na tle dziejów miasta i parafii, Olkusz 2006,
  3. J. Roś, Mistyfikacja drugiego poliptyku olkuskiego, Ilcusiana nr 12, maj 2015.

Leave a Comment