LADING

Cerkiew św. Michała Archanioła w Ciechocinku

Prawosławna cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Ciechocinku została wzniesiona w 1894 r. dla rosyjskich kuracjuszy. Powstała w stylu zauralskim i jest to jedyny przykład tego stylu w Polsce. Budowniczymi byli zakaukascy górale, którzy układali modrzewiowe bale świątyni jeden na drugim, bez użycia gwoździ. Cerkiew ma plan prostokąta, dzieli się na 3 części: prezbiterium, nawę i kruchtę. Świątynia posiada 2 wieże: większą i mniejszą, obie zakończone cebulastymi hełmami.

W 1925 r. cerkiew przestała pełnić funkcje sakralne i umieszczono w niej kasyno. Następnie działała tu szkoła, kino, stołówka, biblioteka, a ostatecznie nawet magazyn.

W 1995 r. rozpoczęto remont budowli, który udało się zakończyć w niespełna rok. W dniu 5 października 1996 r. dokonano ponownej konsekracji cerkwi i od tego czasu stała się ona siedzibą wojskowej parafii prawosławnej.

Zachowała się oryginalna bryła świątyni wraz z ciekawą kolorystyką zewnętrzną i bogatą ornamentyką wokół okien. Na jednej z wewnętrznych ścian znajduje się stylizowany napis w języku cerkiewno-słowiańskim „S nami Bog”. Ikonostas i pozostałe wyposażenie wnętrza ma charakter współczesny.

Jak dojechać:

Cerkiew położona jest przy ul. Wojska Polskiego 3 w Ciechocinku, w województwie kujawsko-pomorskim.

Współrzędne GPS: 52°52′41,3″N 18°48′11,6″E

Zwiedzanie:

Cerkiew jest udostępniana do zwiedzania dla grup zorganizowanych, a dla turystów indywidualnych we wtorki od godziny 14:00 do 16:00. Historia świątyni jest w interesujący sposób przedstawiana przez miejscowego księdza prawosławnego prowadzącego spotkania z turystami.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. https://www.e-ciechocinek.pl/atrakcje/cerkiew-sw-michala-archaniola/ – dostęp 3 stycznia 2021 r.
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_%C5%9Bw._Micha%C5%82a_Archanio%C5%82a_w_Ciechocinku – dostęp 3 stycznia 2021 r.
Cerkiew w Ciechocinku
Cerkiew w Ciechocinku
Cerkiew w Ciechocinku
Cerkiew w Ciechocinku

Leave a Comment