LADING

Cerkiew w Stubienku

Budynek cerkwi w Stubienku - obecnie kościół rzymskokatolicki

Budynek cerkwi w Stubienku – obecnie kościół rzymskokatolicki

Greckokatolicka cerkiew w Stubienku została zbudowana w 1849 r. Pełniła funkcję świątyni filialnej dla parafii w Stubnie. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej, co miało miejsce po II wojnie światowej, przestała być użytkowana. Od 1973 r. dawna cerkiew jest rzymskokatolickim kościołem filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Świątynia jest konstrukcją trójdzielną, wzniesioną w technice zrębowej. Zakrystia znajduje się od północy. Ściany nawy są nieco wyższe niż ściany babińca i prezbiterium. Dach kryty jest blachą. Na kalenicy dachu nawy znajduje się wieża sygnaturkowa zwieńczona krzyżem. Ściany zewnętrzne są oszalowane pionowo deskami.

Z pierwotnego wyposażenia wewnętrznego brakuje ikonostasu z 1900 r., który został przeniesiony do cerkwi w Mokrem. Strop i ściany wewnętrzne ozdobione są malowidłami.

Dzwonnica obok świątyni w Stubienku

Dzwonnica obok świątyni w Stubienku

Obok cerkwi stoi powstała w połowie XIX wieku dwukondygnacyjna dzwonnica drewniana o konstrukcji słupowej, przykryta blachą. Ściany zewnętrzne są zabezpieczone deskami. Dzwonnica posiada pseudoizbicę z otwartą galerią słupową. W wysokich wieżach izbica była najwyższą, nadwieszaną kondygnacją, wykorzystywaną najczęściej jako miejsce mocowania dzwonów. Pseudoizbica to konstrukcja, która imituje izbicę wyglądem zewnętrznym.

Jak dojechać:

Cerkiew znajduje się w Stubienku, wsi w gminie Stubno, w powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim, 28 kilometrów na północny wschód od Przemyśla.

Cerkiew znajduje się po lewej stronie drogi z Medyki do Radymna.

Współrzędne GPS wsi Stubienko: 49°54′16″N 22°55′41″E

Zwiedzanie:

Świątynię można oglądać od zewnątrz, chyba będziemy mieć szczęście i trafimy na moment, gdy jest ona otwarta. Nabożeństwa są odprawiane w niedziele o godz. 8:30.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. A. Fortuna-Marek, Szlak Architektury Drewnianej. Podkarpackie, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Rzeszów 2012,

  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Narodzenia_NMP_w_Stubienku – stan na 11 grudnia 2016 r.,
  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Stubienko – stan na 2 sierpnia 2016 r.,

  4. http://stubno.przemyska.pl/ – stan na 2 sierpnia 2016 r.

Leave a Comment