LADING

Grodzisko koło Skały

Fragment obwałowań

Fragment obwałowań

Na wysokiej, położonej nad Doliną Prądnika skale, książę Henryk Brodaty zbudował w 1228 r. obronny gród otoczony podwójnym wałem kamienno-ziemnym. Pomiędzy wałami znajdowała się fosa. Gród, w czasie swego istnienia, nazywany był „zamkiem Skała”. Kilkanaście lat po założeniu, został on zniszczony przez wojska księcia Konrada Mazowieckiego, w czasie walk o tron krakowski. Śladami po tych wydarzeniach są odnajdywane do dziś bełty od strzał z kuszy.

Część fosy

Część fosy

W 1257 r. książę Bolesław Wstydliwy nadał tereny zniszczonego grodu siostrom klaryskom, które jednak po kilkudziesięciu latach opuściły Grodzisko i przeniosły się do Krakowa.

Do dziś z dawnego grodu zachowała się część fosy i wałów kamienno-ziemnych. Ślady grodziska są lepiej widoczne w okresie jesienno-zimowym, gdy drzewa są pozbawione liści.

Jak dojechać:

Grodzisko znajduje się w przysiółku Grodzisko, niedaleko Skały, niewielkiego miasteczka położonego w województwie małopolskim. Grodzisko położone jest około 25 km na północny-zachód od Krakowa. Podróżując samochodem, należy na rondzie w rynku w Skale zjechać na drogę nr 794 w kierunku na Wolbrom. Następnie, po przejechaniu około 1,5 km skręcamy w lewo, w wąską asfaltową drogę, na którą kieruje znak na przysiółek Grodzisko. Tą wąską drogą należy przejechać około 2 km, po czym znajdziemy się na parkingu nieopodal grodziska. Poza grodziskiem, znajduje się tu również kilka innych zabytków, których dotyczy następny wpis na tuhistoria.pl.

Współrzędne GPS: 50°13′52″N 19°49′32″E

Zwiedzanie:

Grodzisko można zwiedzać nieodpłatnie. Nie jest również pobierana opłata za korzystanie z parkingu.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. F. Kiryk i R. Kołodziejczyk (red.), Dzieje Olkusza i Regionu Olkuskiego, Tom I, Warszawa – Kraków 1978,
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Grodzisko_%28gmina_Ska%C5%82a%29 – stan na 17 lutego 2016 r.,
  3. http://www.ojcow-grodzisko.pl/ – zakładka Historia – stan na 17 lutego 2016 r.

Leave a Comment