LADING

Grodzisko na Sokolicy w Będkowicach

Grodzisko na Sokolicy

Grodzisko na Sokolicy

Na najwyższej skale wapiennej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej odnaleźć można ślady grodziska datowanego na VIII-IX wiek. Grodzisko ma kształt podobny do trapezu o najdłuższym boku mierzącym około 100 metrów. Do dziś widoczne są tu relikty kamienno-ziemnych wałów. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających jest możliwość podziwiania rozległej panoramy okolicy.

Widok z Sokolicy

Widok z Sokolicy

Wczesnośredniowieczny gród na Sokolicy położony był w miejscu łatwym do obrony. Z trzech stron był niedostępny ze względu na wysokie na kilkadziesiąt metrów skalne urwiska. Nawet dziś stanowią one wyzwanie dla wspinaczy. Od strony wschodniej, gdzie nie ma przeszkód naturalnych, wzniesiono trzy wały kamienno-ziemne zwieńczone drewnianą palisadą. Można przypuszczać, że gród na Sokolicy ze względu na swoje wysokie walory obronne był jednym z ważniejszych ośrodków tzw. plemienia Wiślan.

Jak dojechać:

Grodzisko znajduje się w Będkowicach na skale Sokolicy. Sokolica znajduje się w środkowej części Doliny Będkowskiej, w gminie Wielka Wieś, w powiecie krakowskim, 26 km na północny zachód od Krakowa. Jadąc drogą nr 94 z Krakowa w kierunku Olkusza należy w Jerzmanowicach skręcić w lewo, w drogę do Będkowic. Następnie po przejechaniu około 4 kilometrów należy zjechać na prawo i zatrzymać się na niewielkim parkingu położonym przy cmentarzu na wzgórzu. Dalej należy iść kilkaset metrów pieszo, drogą rozpoczynającą się po lewej stronie cmentarza.

Współrzędne GPS: 50°10′19″N 19°44′31″E

Zwiedzanie:

Grodzisko przez cały czas jest dostępne do zwiedzania, nie tylko dla skałkowych wspinaczy. Od strony wschodniej, do zdobycia grodziska wystarczy umiejętność spacerowania po terenie o niewielkim nachyleniu.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. Historia Będkowic – opracowanie L. Chmury – dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/przegladlokalny/posts/1636332733307257 – stan na 15 listopada 2015 r.,
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Sokolica_(Dolina_Będkowska) – stan na 15 listopada 2015 r.,
  3. Mapa Ojcowskiego Parku Narodowego Wydawnictwa Compass.

Leave a Comment