LADING

Pozostałe kamienice poariańskie w Rakowie

Kamienica „Arianka”

Dom Wójta i dom ministra ariańskiego to najcenniejsze budynki wywodzące się z czasów, gdy w Rakowie działali bracia polscy. Poza nimi istnieją jeszcze dwa niepozorne obiekty posiadające niezwykłe wnętrza z tamtych lat.

Sklepienie w „Ariance”

W barze „Arianka”, który znajduje się w budynku o współczesnej elewacji przy ul. Sienieńskiego 2, zachowały się sklepienia datowane na XVII wiek.

Podobne ślady architektury braci polskich występują również wewnątrz obiektu położonego na rogu placu Wolności i ul. Bardzkiej. Obecnie budynek ten jest zajęty przez sklep.

Dodatkowo przynajmniej kilka domów rakowskich osadzonych jest na fundamentach pochodzących z czasów ariańskich.

Aktualnie nie istnieje już cmentarz braci polskich w Rakowie, zwany Luterską Górką. Został on całkowicie zniszczony w latach sześćdziesiątych XX wieku. Wówczas zniwelowano całe wzgórze, na którym znajdowała się nekropolia, w celu pozyskania piasku.

Jak dojechać:

Kamienica poariańska zajęta przez sklep

Bar „Arianka” położony jest w Rakowie przy ul. Jana Sienieńskiego 2.

Sklep z poariańskim wnętrzem również znajduje się w Rakowie, na rogu placu Wolności i ul. Bardzkiej.

Raków to niegdyś miasto, a dziś wieś będąca siedzibą gminy znajdującej się w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim, 124 kilometry na północny wschód od Krakowa.

Współrzędne GPS dla Rakowa: 50°40′25″N 21°02′44″E

Zwiedzanie:

Do wnętrza baru i sklepu można zajrzeć, gdy są czynne. Po Luterskiej Górce nie ma już śladów.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. H.M. Machul, Ariańskim szlakiem po ziemi kieleckiej, Warszawa 2015,

  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Rak%C3%B3w_(powiat_kielecki) – dostęp 2 września 2017 r.

Leave a Comment